niedziela, 24 marca 2013


MWM Art Film to grupa artystyczna powstała w 2008 roku z inicjatywy piątki studentów filologii polskiej (Wandy Dittrich, Anny Jackowskiej, Karoliny Zbróg, Mariusza Hybiaka i Mariusza Wirskiego) na Uniwersytecie Gdańskim. Początkowo grupa zajmowała się przede wszystkim organizacją i animacją imprez kulturalnych w Trójmieście w ramach działalności Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” oraz Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG „Miłość blondynki”. Działalność grupy zaowocowała w 2010 roku nominacją do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla DKF-u UG. Utwory artystyczne grupy z tego okresu to przede wszystkim krótkometrażowe eksperymenty filmowe, stanowiące poszukiwania formalne dla właściwego ukazania zamysłów estetycznych. W późniejszym okresie nasze prace ewoluowały w kierunku autorskich utworów eksperymentalnych nie mających wiele wspólnego z polskim kinem niezależnym. Są to w większości prace oparte na wizualizacji snów z licznymi odwołaniami do teorii literatury i psychoanalizy. Od 2010 roku grupa liczy trzy osoby. Wiele z naszych prac prezentowano na licznych festiwalach i przeglądach, m.in. Gdynia Film Festival, European Media Art Festival, Cologne One Minute Film Festival, The One Minutes, Filmowa Góra, Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA, międzynarodowe festiwale: KAN, Zoom-Zbliżenia.


Mariusz Wirski – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (wiedza o kulturze, wiedza o filmie i teatrze, krytyka artystyczno-literacka), obecnie doktorant polonistyki i filmoznawstwa w Katedrze Kulturoznawstwa oraz Katedrze Kultury i Sztuki na UG, wykładowca akademicki. Studiował także intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a także ukończył warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Autor licznych prac wideo oraz filmów eksperymentalnych, animowanych i dokumentalnych.


Wanda Dittrich – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (specj. nauczycielska, wiedza o filmie i teatrze, krytyka artystyczno-literacka), obecnie doktorantka polonistyki w dziedzinie badań komparatystycznych w Katedrze Kultury i Sztuki UG oraz wykładowca akademicki.


 
 
Mariusz Hybiak - absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (wiedza o kulturze, wiedza o filmie i teatrze, dziennikarstwo), obecnie doktorant polonistyki i filmoznawstwa w Katedrze Kultury i Sztuki na UG, wykładowca akademicki. Autor filmów eksperymentalnych oraz video artów.